Tato investice je bez provize.

Možnost zhodnocení Vašich volných finančních prostředkůAdobeStock_167421124.jpg

Nabízíme Vám možnost zvolit alternativní formu zhodnocení vašich finančních prostředků prostřednictvím investičního nemovitostního fondu. Jedná se o jinou než bankovní formu uložení finančních prostředků ideálně nad 1 mio Kč v případě, že pro ně nemáte na přechodné časové období lepší využití, než bankovní účet. V tomto případě můžete finance uložit s konzistentním výnosem 4-5 %, valuace je měsíční a výpověď smlouvy možná do 45 dní. Tedy finanční prostředky můžete mít poměrně rychle opět k dispozici.

Doporučujeme osobní schůzku! Klient neplatí zprostředkovatelskou provizi!

Spolupracujeme s jedním z největších investičních fondů v České Republice, který investuje převážně do nákupu a zhodnocení komerčních nemovitostí. Fond je zaměřen na přímou držbu nemovitostí skrze nemovitostní společnosti (SPV) na území České Republiky. Pro fond jsou vyhledávány nemovitostní projekty obsazené spolehlivými nájemníky s dlouhodobými nájemními kontrakty.

CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND je investiční fond spuštěný v únoru 2016, založený ve spolupráci s lichtenštejnským správcem fondů, společností CAIAC Fund Management, který je obhospodařovatelem fondu. Aktuálně držené nemovitosti fondu (počátek roku 2019) jsou v hodnotě zhruba 3 miliardy 760 mio a podlahové ploše cca 109 000 m2.

Fond investuje zejména do komerčních nemovitostí s plánovaným cílovým čistým výnosem pro své klienty ve výši 4–5 % ročně, nabízí:

je to doma.jpg

Dlouhodobé flexibilně vypověditelné smlouvy s konzistentním výnosem.

Fond je alternativním investičním fondem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů. Ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů („ZISIF“), je fond tzv. zahraničním investičním fondem srovnatelným se speciálním fondem. Fond je zapsán v seznamu zahraničních investičních fondů vedeném Českou národní bankou podle § 597 písm. e) ZISIF a investice do fondu tedy mohu být veřejně nabízeny v České republice. Fond může v souladu se svým statutem/prospektem investovat do nemovitostí a nemovitostních společností, popř. dalších doplňkových aktiv. Auditorem fondu je Deloitte a depozitářem Kaiser Partner Privatbank AG. Výhradním distributorem investic do fondu v České republice je společnost EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s.

Poptávka